Sønderskov Gartner og Kloakmester


Gå til indhold

Kloak og regnvand

Vi udfører autoriseret kloakmesterarbejde. Det gælder opgaver som bortledning af spildevand, regnvand eller drænvand fra ejendommen til offentlig kloak. Da vi har en grøn baggrund, har vi også en stor viden om løsninger på regnvandsproblemer.

Vi løser blandt andet opgaver inden for:

Husholdningsspildevand

Vi sætter pumpebrønde og højvandslukker, laver og reparerer afløb mv. og laver nedsivningsanlæg.

Regnvand
Vi separerer regnvand fra husholdningens spildevand eller afleder det fra belægninger. Vi håndterer regnvandet med faskiner, regnvandsbede/sumpbede eller en anden løsning (under et kaldet LAR - Lokal Afledning af Regnvand).

Dræn
Ud over at dræne udearealer laver vi omfangsdræn, stikdræn, sætter drænbrønde og renser/fornyer drænledninger.

Vi sørger for de nødvendige ansøgninger og godkendelser, den kvalitetssikring lovgivningen kræver, samt færdigmelding til bygningsmyndigheden i din kommune.

Vi kan rådgive dig, om der er penge at spare ved at afkoble f.eks. regnvand fra den offentlige kloak. Vi kan også hjælpe dig med at finde ud af hvilke forundersøgelser, der skal til for at finde den rigtige løsning eller få tilladelserne i hus.

Vi er medlem af DGK - De Grønne Kloakmestre

Kloak og regnvand
Kloak og regnvand

Retur til indhold | Retur til hovedmenu