Sønderskov Gartner og Kloakmester


Gå til indhold

Vi er specialiseret i vedligeholdelse af grønne områder, anlægsarbejde, spildevandsløsninger og nedsivning af regnvand.

Vi udfører store og små opgaver for boligselskaber, grundejerforeninger, erhvervsvirksomheder og private. Vi arbejder primært i området omkring 'ringvej 02' og ca. 10 km nord og vest for den.

Opgaver vi jævnligt udfører og hvor vi har vores kompetence

Vedligehold af udearealer
deriblandt græs- og hækklipning, lugning, brænding af ukrudt, oprydning, bortkørsel af affald og snerydning. Vi har 20 års erfaring med træfældning og beskæring. Det gælder både store og komplicerede træer, men også formklipning af nyplantede træer.

Anlægge eller ændre udearealer med f.eks.

  • Beplantning: bl.a. nye træer, hække, stauder i bed mm.
  • Belægning: som f.eks. terrasser hvor vi bruger sten, fliser, klinker og træ
  • Groft tømrerarbejde: hegn, skur, carport mv.


Som autoriseret kloakmester isætter vi højvandslukker, pumpebrønde og udfører diverse reparationer. Vi løser problemer med regnvand med f.eks. faskiner, regnbede, samt laver diverse dræn herunder omfangsdræn.

Salg og levering af materialer i mindre mængde til konkurrencedygtige priser.
Udlejning af maskiner til mindre anlægs- og vedligeholdelsesopgaver til private.

Vi er medlem af Danske Anlægsgartnere (DAG) og vores arbejde er omfattet af deres garantiordning og ankenævn. Den sparring vi får gennem vores medlemsskab af DAG og brancheorganisationen De Grønne Kloakentreprenører (DGK), sikrer at vi er ajour med det nyeste inden for anlægsgartnerarbejde og spildevandsløsninger og lokal afledning af regnvand.

Indtil udgangen af 2012 giver Skat et fradrag på lønnet arbejde i private haver.
Fradraget er på 15.000 kr. pr. person i husstanden, der er over 18 år.
Fradraget kan kun fratrækkes arbejdslønnen på vedligeholdelsesopgaver samt etablering af dræn, nedsivningsanlæg, faskiner og grønne tage.

Valmuer i forsommeren
stauder og sten i have

Retur til indhold | Retur til hovedmenu